Esperanto WBT | Levert snel & betrouwbaar vakwerk

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Frequently Asked Questions - Tolken

FAQs - Tolken

Een tolk vertaalt het gesproken woord. Als een papieren vertaling niet voldoet of niet nodig is,  bent u op zoek naar iemand die ter plekke bijvoorbeeld een gesprek kan vertalen. In sommige gevallen is het verplicht een tolk in te schakelen, zie hiervoor ‘Hebben jullie ook tolken voor bij het passeren van een akten bij notarissen?’ en ‘Hebben jullie ook tolken voor rechtzittingen?’

Een vertaler vertaalt het geschreven woord en de tolk het gesproken woord. Vaak worden de termen tolk en vertaler door elkaar genoemd. Daarom wordt vaak ook ten onrechte aangenomen dat het om hetzelfde beroep gaat. Dat een vertaler kan tolken en een tolk kan vertalen. Tussen vertalen en tolken bestaan echter duidelijke verschillen. Een tolk heeft goede communicatieve vaardigheden, is flexibel, heel alert alsook intuïtief en moet zonder voorbereiding elk willekeurig woord praktisch gelijktijdig kunnen vertalen. Tolken zijn gespecialiseerd in één of meerdere van de volgende vakgebieden: wetenschappelijk, juridisch, commercieel, technisch, medisch, economisch, politiek… .

Ja, wij verzorgen ook tolkwerkzaamheden. U kunt ook voor verschillende tolkdiensten bij ons terecht. Dit kunnen bijvoorbeeld tolken zijn bij een congres, bij de rechtbank, bij het passeren van akten of bij bezoeken van buitenlandse gasten.

Voor tolkopdrachten hanteren wij een uurtarief, dagdeeltarief of dagtarief. Dit tarief is afhankelijk van de talencombinatie, de duur van de opdracht, het onderwerp van de tolksessie en de afstand van de tolk tot de gesprekslocatie. In deze prijs zijn de voorbereiding, reistijd en reiskosten inbegrepen. Uiteraard maken we graag een vrijblijvende  offerte voor u. U kunt hiervoor een aanvraag sturen naar aanvraag offerte tolken of neem contact op met een van onze vestigingen.

U maakt van een tolk gebruik als een van uw klanten of toehoorders de gesproken taal niet of niet voldoende machtig is. We onderscheiden daarvoor verschillende soorten tolken: simultaantolken, consecutieftolken, gerechtstolken, fluistertolken, tolken bij het passeren van akten en gesprekstolken. Wij hebben voor iedere gelegenheid de juiste tolk voor u! Klik op aanvraag offerte tolken of neem contact op met een van onze vestigingen.

Ja, wij hebben ruime ervaring met het tolken bij het passeren van een akte.  Bijvoorbeeld bij het passeren van een akte van levering, een hypotheekakte, een samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, een testament of  een akte van oprichting. Als notaris maakt u bij het passeren van een akte gebruik van een tolk als een van uw klanten de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig is. Artikel 42 van de Wet op het Notarisambt stelt de aanwezigheid van een tolk verplicht indien er een akte wordt gepasseerd waarbij één van de partijen het Nederlands niet of niet voldoende machtig is. Deze bepaling strekt tot bescherming van de consument. U kunt in zo’n geval contact met ons opnemen voor een tolk die kan tolken bij het passeren van een akte. Wij tolken in Den Haag en omstreken, tolken in Arnhem en omstreken maar ook in de rest van Nederland kunnen we voor u tolken. Klik op aanvraag offerte tolken of neem contact op met een van onze vestigingen.

Ja, wij hebben ruime ervaring met het tolken van zittingen bij de rechtbank.  Als advocaat maakt u bij zittingen gebruik van een tolk als uw cliënt de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig is. De aanwezigheid van een tolk is verplicht indien één van de partijen het Nederlands niet of niet voldoende machtig is. U kunt in zo’n geval contact met ons opnemen voor een tolk die kan tolken bij een rechtszitting. Klik op aanvraag offerte tolken of neem contact op met een van onze vestigingen.

Wij maken alleen gebruik van gekwalificeerde en ervaren tolken. Onze tolken hebben de juiste opleidingen gehad en scholen zich vaak voortdurend bij. Veel van onze tolken hebben een juridische achtergrond of hebben de opleidingen ‘gerechtstolken’ of ‘juridisch vertalen’ gevolgd en hebben veel ervaring in het tolken bij notariële akten en andere juridische tolkwerkzaamheden.

In praktisch alle mogelijke talen en talencombinaties hebben wij geschikte tolken voor u beschikbaar.

Ja. De wet “BTV” (Beëdigde Tolken en Vertalers) is per 1 januari 2009 in werking getreden. Aan deze wet is het register Beëdigde Tolken en Vertalers (rBTV) gekoppeld. Vrijwel alle tolken die bij ons ingeschreven staan, zijn geregistreerd in dit register.

Sinds januari 2009 moeten tolken in het bezit zijn van een speciaal legitimatiebewijs waardoor zij zich duidelijk kunnen onderscheiden van tolken die niet ingeschreven staat in het register Beëdigde Tolken en Vertalers, de zogenaamde tolkenpas.

Voor opdrachten (zowel simultaan als consecutief) worden vrijwel altijd dagdelen of tolkdagen in rekening gebracht. Dit omdat een conferentietolk in de meeste gevallen met reistijden te maken heeft, vaak in het buitenland onderweg is en veel voorbereidingstijd heeft met het doornemen van de stukken voor opdrachten. Bovendien kunnen er voor eventuele uren dat er niet actief wordt getolkt maar gereisd wordt geen andere opdrachten door de tolk worden aangenomen. Daardoor brengen tolken naast verblijfskosten ook reistijd- en reiskostenvergoedingen in rekening. Bel of mail voor een vrijblijvende prijsopgave. Klik op aanvraag offerte tolken of neem contact op met een van onze vestigingen.

Een simultaantolk vertaalt vanuit een tolkencabine bijna gelijktijdig met de spreker. Daardoor treedt er  geen vertraging op tijdens een bijeenkomst. U heeft hiervoor wel tolkmateriaal nodig zoals een tolkcabine, microfoons voor de sprekers en koptelefoons voor de mensen in de zaal. Simultaan tolken is het meeste geschikt voor congressen en bijeenkomsten met veel lezingen en een groot aantal deelnemers.

Een consecutief tolk vertaalt niet gelijktijdig met een spreker maar laat de spreker een bepaalde tijd aan het woord en vat de tekst dan kort en bondig samen voor het publiek. Consecutief tolken is het meeste geschikt voor een beperkt aantal talen en een kleine groep deelnemers. Het samenvattend vertalen nadat er iets gezegd wordt maakt een bijeenkomst wel ongeveer twee keer zo lang.

Een fluistertolk vertaalt bijna gelijktijdig met een spreker voor één of twee toehoorders. Daardoor treedt er geen vertraging op tijdens een gesprek. Fluistertolken is het meeste geschikt voor een gesprek tussen een kleine groep deelnemers. Meestal wordt deze manier van tolken gebruikt wanneer er één of twee deelnemers een vertaling nodig hebben.

Een tolkcabine voor een tolkopdracht is nodig wanneer er sprake is van een groot congres of evenement met veel aanwezigen waarbij het storend kan zijn als de tolk hoorbaar is. Een tolkcabine is een grote, verplaatsbare, cabine waarin twee tolken kunnen plaatsnemen. Een tolkcabine neemt behoorlijk wat ruimte in, dus kan niet in iedere kamer of zaal geplaatst worden. Met behulp van een microfoon op een podium horen de tolken in de cabine wat er gezegd wordt. De simultaantolken vertalen wat de spreker zegt en praten in een zender die aangesloten is op de koptelefoons van de luisteraars. De luisteraars kunnen zich vrij verplaatsen en beschikken over een draadloze koptelefoon zodat het niet storend is voor anderen.

Een fluisterkoffer voor een tolkopdracht is nodig wanneer het voor de aanwezigen storend kan zijn als de tolk hoorbaar is. Een fluisterkoffer is een compacte, makkelijk mee te nemen koffer die kan worden meegenomen bij een tolkactiviteit. Het is eenvoudig in gebruik en de tolk kan deze zelf bedienen. Er zijn fluisterkoffers met 10 koptelefoons en met 20 koptelefoons beschikbaar. Met behulp van een microfoon met zender volgt de tolk de groep en vertaalt wat de spreker zegt. Dit gebeurt op fluistertoon. De luisteraars kunnen zich vrij verplaatsen en beschikken over een draadloze koptelefoon zodat het niet storend is voor anderen.

Al uw wensen op het gebied van tolksessies zijn voor ons bespreekbaar en ook hierbij staat bij ons kwaliteit en snelheid voorop. Reserveer een tolk op aanvraag offerte tolken of contact. Wij hebben de afgelopen jaren voor vele klanten al een geschikte tolk geregeld. In ons bestand bevinden zich tolken voor vrijwel elke talencombinatie en met elk een eigen specialisatie. Dit loopt uiteen van rechtbankzaken tot huwelijken, voor elke gelegenheid zoeken we de meest geschikte en meest ervaren tolk. Wij nemen u graag het regelwerk uit handen, zodat u verzekerd bent van een succesvolle tolksessie.

Wilt u meteen een tolk reserveren? Klik dan op aanvraag offerte tolken of contact, waar u uw wensen kunt aangeven zodat wij de juiste tolk voor uw bijeenkomst kunnen reserveren of neem contact met ons op.

Twitter banner

@EsperantoWBT