Esperanto WBT | Levert snel & betrouwbaar vakwerk

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Frequently Asked Questions - Beëdigen

FAQs - Beëdigen

Een beëdigde vertaling, ook wel gewaarmerkte vertaling genoemd, is een vertaling voorzien van een verklaring van een beëdigde vertaler met zijn of haar handtekening en stempel.

De vertaler stelt de verklaring op in de taal van de vertaling en geeft hiermee aan dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst. De vertaling en verklaring worden vastgehecht aan de brontekst.

Een beëdigd vertaler staat ingeschreven bij de rechtbank waar zijn of haar gegevens geverifieerd kunnen worden.

Een beëdigde vertaling is soms nodig voor officiële instanties. Het gaat dan vaak om diploma’s, aktes en andere juridische stukken of bijvoorbeeld uittreksels van de Kamer van Koophandel.

Een beëdigde vertaler is een vertaler die staat ingeschreven bij een of meerdere rechtbanken.

Hiervoor heeft hij de eed afgelegd dat hij naar eer en geweten vanuit de brontaal in de doeltaal vertaalt en dat de vertaling een getrouwe weergave is van de brontekst.

Een beëdigd vertaler staat geregistreerd in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers en wordt hiertoe alleen toegelaten als hij een (ver)taalopleiding of aantoonbare ervaring heeft.

Of een vertaler beëdigd is of niet, heeft niets te maken met de kwaliteit van een vertaling. Er bestaan ook uitstekende vertalers die niet beëdigd zijn.

Soms is een beëdigde vertaling niet voldoende en moet de handtekening van een vertaler ook worden geverifieerd.

Een vertaling wordt dan voorzien van een apostille of legalisatie. De rechtbank waar de vertaler als beëdigde vertaler is geregistreerd plaatst een apostille op de verklaring, waarmee de handtekening van de vertaler wordt bekrachtigd.

De apostille kan alleen worden gebruikt voor landen die aangesloten zijn bij het apostilleverdrag (zie hiervoor het landenoverzicht). Met een apostille wordt de echtheid van de handtekening van de vertaler op een document bevestigd.

Wij kunnen een apostille voor u verzorgen. Voor landen die niet zijn aangesloten bij het apostilleverdrag is een legalisatie nodig.

Soms is een beëdigde vertaling niet voldoende en moet de handtekening van een vertaler ook worden geverifieerd.

Een vertaling wordt dan voorzien van een apostille of legalisatie. Documenten die bedoeld zijn voor landen die niet bij het apostilleverdrag zijn aangesloten moeten worden gelegaliseerd.

Dit houdt in dat de verklaring van de vertaler achtereenvolgens gezien moet worden door de rechtbank waar de vertaler geregistreerd staat, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consulaat van het land waarvoor de vertaling bestemd is.

Met een legalisatie wordt de echtheid van een handtekening op een document bevestigd.

Wij kunnen een legalisatie voor u verzorgen.

Twitter banner

@EsperantoWBT